Кустарники. Страница 10

Philadelphus coronarius «Aureus»

600

Philadelphus coronarius «Girandole»

Philadelphus coronarius «Minnesota Snowflake»

Philadelphus coronarius «Belle Etoile»

Philadelphus coronarius «Plenus»

Philadelphus coronarius «Schneesturm»

Philadelphus coronarius «Virginal»

Philadelphus x lemoinei

950

Philadelphus x lemoinei«Galaxita»

Philadelphus latifolius

1 500